• VÀI LỜI KHUYÊN NẾU BẠN ĐÃ 60
    VÀI LỜI KHUYÊN NẾU BẠN ĐÃ 60
    0 07 November
    Tuy trong rừng có nhiều cây đại thọ cả ngàn năm, nhưng người sống thọ đến 100 tuổi không nhiều. Số người sống đến 100 tuổi chỉ chiếm tỉ lệ là 1 trên 100.000 người).
    Người già
side-ads