• Những mức thân nhiệt của trẻ
    Những mức thân nhiệt của trẻ
    0 20 March
    Trong điều kiện bình thường thì thân nhiệt của bé dao động trong khoảng 36-37ºC. Nếu thân nhiệt thấp hơn 36ºC nghĩa là bé cần được giữ ấm ngay. Dưới đây là những mức thân nhiệt cao, cần xử trí để giúp bé trở về thân nhiệt bình thường.
    Nuôi Con