Lời nói đầu

Lời nói đầu

Tôi là Đỗ Minh Hội - một bệnh nhân bị bệnh "xương thủy tinh" tại VN đã 20 năm. Trải qua quá trình tìm kiếm những phương cách có thể chữa trị căn bệnh của mình,qua những lần chuyển…