Định luật bảo toàn người yêu

(Yeusuckhoe.net) -  Định luật bảo toàn người yêu:

"Người Yêu không tự sinh ra và cũng không tự mất đi mà chỉ chuyền từ thằng này sang thằng khác và khi không chuyền nữa thì vào thùng rác hoặc nhà xác .... Yêu đến lần thứ tư được gọi là tình tứ. Yêu đến lần thứ bảy gọi là thất tình. Yêu một lúc nhiều người gọi là trữ tình (để dành xài dài dài). Được chấp nhận yêu gọi là dzô! tình. Yêu và kết hôn với người nước ngoài gọi là ngoại tình. Yêu và kết hôn với người trong nước gọi là nội tình. Tiền để đưa người yêu đi chơi gọi là bạc tình".

Cảm ơn bạn đã quan tâm!

Prev Trả thù
Next Sự giống nhau và khác nhau của tình yêu & chiến tranh

Bạn có ý kiến? Hãy để lại một bình luận

Quan tâm tuần này