Tin tức về: cậy giúp thể

Lời nói đầu

Lời nói đầu

Tôi là Đỗ Minh Hội - một bệnh nhân bị bệnh "xương thủy tinh" tại VN đã 20 năm. Trải qua quá trình tìm kiếm những phương…