Tin tức về: khám bệnh chữa

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

(Trích Luật Người cao tuổi của Quốc hội khóa XII, Kỳ họp thứ 6 số 39/2009/QH12 ngày 23/11/2009)