Tin tức về: sông trà

Ăn Quảng Ngãi ở Sài Gòn

Ăn Quảng Ngãi ở Sài Gòn

Một cú điện thoại mời trưa đến ăn cá diếc và được hỏi cá diếc làm món gì ngon. Tôi bí, nhưng lại biết được một nơi thỉn…

Bão tan, lũ đạt đỉnh

Bão tan, lũ đạt đỉnh

Lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Định, bắc Tây Nguyên, hạ lưu sông Ba đang lên; Nam Tây Nguyên đang dao động ở mứ…